Ksyos – verwijzing van huisarts

Optometrisch onderzoek bij verwijzing door huisarts of bij medische oogklacht

Patiënten met milde oogklachten kunnen met een doorverwijzing snel, gemakkelijker en deskundig door onze optometristen worden onderzocht. Op de wachtlijst bij een ziekenhuis of oogkliniek is niet nodig. Na ons onderzoek kijkt een oogarts altijd (digitaal op afstand) mee. De kwaliteit van het onderzoek wordt op deze manier extra professioneel gecontroleerd en de huisarts wordt van de bevindingen in kennis gesteld.

Sinds augustus 2021 werken we samen met zorgorganisatie Ksyos. Als huisartsen via Ksyos naar ons doorverwijzen worden de onderzoeken (deels) vergoed. Dit geldt ook als uzelf met een medische oogklacht bij ons komt.

In de gezondheidzorg wordt de rol van de optometrist steeds belangrijker. De meeste oogaandoeningen kunnen ook door optometristen beoordeeld worden. De oogarts kan hierdoor kostbare tijd en ruimte vrijmaken in de agenda voor ernstiger aandoeningen.

Samenwerken en het leveren van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ wordt in de gezondheidzorg steeds meer gestimuleerd om in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare zorg te kunnen bieden. Een aantal huisartsen kiest nu voor de route via Ksyos, terwijl tot voor kort patiënten bij oogklachten vaak automatisch naar de oogarts werden gestuurd.