Oogmeting

Voor het deskundig aanmeten van een bril of contactlenzen kunt u uitstekend bij ons terecht. Bij de oogmeting kijken we of er sprake is van verziendheid, bijziendheid of een cilinderafwijking en stellen we exact uw oogsterkte vast. Ook kijken we of beide ogen goed samenwerken en we meten eventueel de oogdruk. We maken gebruik van de meest moderne apparatuur.

Advies
We geven u een eerlijk en vrijblijvend advies. Als blijkt dat u een sterkte-correctie nodig heeft, waarmee u weer scherp en comfortabel kunt zien, dan bespreken we met u welke kijk-oplossing het best bij u past. Dit kan een vertebril, een multifocale bril, een leesbril of een computerbril zijn. Ook contactlenzen kunnen een mogelijkheid zijn.

Oogmeting
Onze uitgebreide oogmeting kan bestaan uit onder andere:

  • Vaststellen klachten
  • Computermeting met de nieuwste DNEyescanner
  • Zicht bij diverse lichtomstandigheden, dag- en nachtzicht
  • Bepalen oogsterkte met moderne apparatuur
  • Vaststellen gezichtsscherpte in de huidige situatie en met de nieuwe correctie
  • Oogdrukmeting
  • Bepalen helderheid van het oog
  • Mondeling advies met kijkoplossing

Afspraak oogmeting
De oogmeting kost € 29,- Bij aanschaf van een bril of glazen vervalt de prijs van de oogmeting. We verstrekken geen gegevens. U krijgt mondeling een persoonlijk advies. Voor uw oogmeting kunt u online een afspraak maken of bellen naar 0511-441705.

Juiste oogzorg – optometrie
Als we vermoeden dat er meer aan de hand is met uw ogen, bijvoorbeeld van een oogaandoening, dan kunnen we u een optometrisch onderzoek aanbieden. Als optometrist kunnen we de gezondheid van uw ogen beoordelen. Mochten we een afwijking aan uw ogen constateren die behandeld moet worden, verwijzen we u door naar uw huisarts of een oogarts. Aan het optometrisch onderzoek zijn extra kosten verbonden.